ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท อะติกทา(ไทยแลนด์) จำกัด

thumbnail_cover-king