English
อะติกเกอร์ “ATIKER” ผู้ผลิตอุปกรณ์แอลพีจีและซีเอ็นจี ยี่ห้อ Atiker และจัดจำหน่ายมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกและ เรามีประมาณ 100 ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ กำลังมองหาผู้สมัคร คนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และอยู่ในภาวะกดดันได้เข้ามาร่วมงานกับเรา เข้าเยี่ยมชมเรา www.atikerthailand.com หรือที่เว็บไซต์หลัก www.atikta.com ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

Manager/ผู้จัดการศูนย์บริการ (1 Positions)

ลักษณะงาน: ต้องการ ผู้ที่มีประสบการณ์ โดยตรงด้านบริหารจัดการ ดูแลทั้งระบบงานของศูนย์บริการซ่อมบำรุง เเละงานอะไหล่ (After Sales Services) เเละ ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคยานยนต์  สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับช่างเทคนิคได้ ควบคุมระบบมาตรฐานของศูนย์บริการของช่างให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท วิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานของศูนย์บริการ หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ควบคุมคุณภาพงานซ่อม เเละงานบริการลูกค้า
 • ควบคุมสต็อคอะไหล่รถยนต์
 • วางแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าที่ตั้งไว้
 • จัดหา/จ้าง/ดูแล พนักงานในแผนก

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย อายุ 35 ปี – 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี ในสาขาช่างยนต์, วิศวยานยนต์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ผู้จัดการศูนย์บริการรถยนต์ เเละงานบริการอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ยุโรป
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานและมีสภาวะผู้นำที่ดี
 • มีวิสัยทัศน์เชิงบวกและมีทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน KPI ในระบบงานศูนย์บริการยานยนต์ เป็นอย่างดี เเละจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 • ถ้าสามารถ อ่าน เขียน พูด ฟัง ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านศูนย์บริการรถยนต์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ: 

 • ชุดฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดประจำปี
 • โน๊ตบุ๊ค, โทรศัทพ์มือถือประจำตำแหน่ง
 • ปรับเงินประจำปีตามผลงาน

Marketing Executive/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

(1 Positions)

ลักษณะงาน:

 • กำหนดแนวทางในการบริหารงานขายและงานการตลาด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุรายได้ที่บริษัทกำหนดไว้
 • บริหารจัดการงบประมาณการตลาด และทีมงานเพื่อเพิ่มยอดขายให้ตรงตามเป้าหมายได้
 • วางแผนประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท
 • นำเสนอสินค้าในกลุ่มบริษัท ดูแลลูกค้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ปิดการขายได้
 • สรุปยอดขายแต่ละเดือน และรายงานยอดขายต่อผู้จัดการ
 • บริหารจัดการสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การตลาด ,การบริหารการขาย,การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 50 ปี
 • มีใบอนุญาตใบขับขี่ และสามารถเดินทางไปทำงานพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 • มีความขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านอุปกรณ์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการนำเสนอ, ทักษะการเจรจาต่อรอง และ ทักษะด้านการวางแผนงานขาย
 • ถ้าสามารถ อ่าน เขียน พูด ฟัง ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีใจรักงานด้านการบริการ, มีทักษะการประสานงาน
 • มีทักษะในการไขแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี และการสื่อสารที่ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปี

สวัสดิการ: 

 • ชุดฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • โน๊ตบุ๊ค, โทรศัทพ์มือถือประจำตำแหน่ง
 • วันหยุดประจำปี
 • ปรับเงินประจำปีตามผลงาน
 • เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง

Sales Executive/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย(ไม่จำกัด)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ติดต่อ/เข้าพบ นำเสนอผลิตภัณท์ของบริษัท ให้แก่ลูกค้ารายใหม่
 • ติดตามลูกค้า และประสานงานหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 • ดูแลเขตพื้นที่ขาย รายงานสรุปยอดขาย แนวทาง แผนการเพิ่มยอดขาย

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในเรื่องของแก๊สรถยนต์ LPG NGV และ CNG อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • ถ้าสามารถ อ่าน เขียน พูด ฟัง ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีในการขาย และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีใบอนุญาตใบขับขี่ และสามารถเดินทางไปทำงานพื้นที่ต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ: 

 • ชุดฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • โน๊ตบุ๊ค, โทรศัทพ์มือถือประจำตำแหน่ง
 • วันหยุดประจำปี
 • ปรับเงินประจำปีตามผลงาน
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง

Administrator/ธุระการ (1 Positions)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • สรรหาพนักงาน
 • จัดการงานด้านเอกสารเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล
 • จัดเก็บข้อมูลการลงเวลาทำงานของพนักงาน
 • ทำสภิติขาดลามาสาย
 • ดูแลเอกสารและงานธุรการ และรวบรวมเอกสารประจำเดือนและงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • เพศหญิง อายุ 21 ปี – 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์  1-3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ(บุคคล)และด้านการประสานงาน
 • มีวิสัยทัศน์เชิงบวกและมีทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานศูนย์บริการยานยนต์ เป็นอย่างดี เเละจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 • ถ้าสามารถ อ่าน เขียน พูด ฟัง ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สวัสดิการ: 

 • ชุดฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • โน๊ตบุ๊ค
 • วันหยุดประจำปี
 • ปรับเงินประจำปีตามผลงาน

Mechanic/ช่างติดตั้งแก๊ส (ไม่จำกัด)

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

 • ควบคุมคุณภาพงานติดตั้งแก๊ส, ซ่อมบำรุง เเละงานบริการลูกค้า
 • ดูแลส่วนสต็อคอะไหล่รถยนต์

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย วุฒิปวช. ขึ้นไป
 • สาขาช่างยนต์  ในสาขาช่างยนต์, วิศวยานยนต์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านเกณฑ์ทหาร
 • มีความขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 • มีประสบการณ์ในเรื่องของแก๊สรถยนต์ LPG NGV และ CNG อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีวิสัยทัศน์เชิงบวกและมีทักษะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานศูนย์บริการยานยนต์ เป็นอย่างดี เเละจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ: 

 • ชุดฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดประจำปี
 • ปรับเงินประจำปีตามผลงาน
 • ค่าคอมมิชชั่น

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งจดหมายทาง E-mail : [email protected] สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล 02-722-4440 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 – 17.30 น. วันเสาร์ 08.30 – 16.30 น.