English

การปรับปรุงคุณภาพอากาศ

ระบบ Autogas ตอบสนองการแก้ปัญหา ที่เป็นรูปธรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตเมือง.เมื่อมีการปล่อยมลพิษทางอากาศ ส่วนก๊าซพิษที่สำคัญ จะโดยควบคุมด้วยระบบ Autogas ระบบจะควบคุมการปล่อยมลพิษให้ต่ำที่สุด โดยต่ำกว่าค่าการปล่อยสารพิษของพลังงานเชื่อเพลิงยานยนต์ชนิดอื่นทั้งหมดที่มีอยู่ ในวันนี้มีการศึกษาในทางวิทยาศาสตร์ ได้ทำการวิจัยได้แสดงผลการทดลอง ให้เห็นค่าการปล่อยก๊าซพิษรถยนต์ที่ ผลิต น้อยลง 50% ค่าคาร์บอน, 40% ค่าไฮโดรคาร์บอน, น้อยกว่า 35% ค่าออกไซด์ของไนโตรเจน(NOx) และโอโซน น้อยลง50% เมื่อเทียบกับ น้ำมันเบนซิน ส่งผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพชีวิต ในการปล่อยก๊าซเหล่านี้ลดลง มันคือใจความหลักในการพัฒนาคุณภาพเชื้อเพลิง

การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

Autogas มีบทบาทสำคัญในการบรรเทา ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จากการปล่อยก๊าซพิษ ที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก โดยอยู่ในกลุ่มเชื้อเพลิงในเชิงพาณิชย์ทั้งหมดที่ปล่อยสารพิษต่ำที่สุด ยกตัวอย่างเปลี่ยบเทียบค่าเฉลี่ย Autogas ปล่อยก๊าซพิษ เฉลี่ย 15% น้อย CO2 เมื่อเทียบกับน้ำมันเบนซิน เฉลี่ย 20% ในส่วนของการปล่อยก๊าซ ท่อไอเสีย ที่มีการตรวจสอบ

สะดวกในการค้นหาสถานีแก๊ส

ยานพาหนะ Autogas สามารถค้นหาแหล่งเติม ปั้มแก๊ส ที่มีมากกว่า 1,300 สถานีทั่วประเทศ และ 185,000 สถานีทั่วโลก, Autogas เป็นเชื้อเพลิงแบบพกพา ที่มีสถานีแก๊สให้บริการเพิ่มมากขึ้นและกระจายพื้นที่ให้บริการเพิ่มขึ้นทุกปีตามความต้องการของตลาดเชื้อเพลิง จึงเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายในการใช้บริการในกลุ่มลูกค้า

เหนือความขาดหมาย

ด้วยผลและประสิทธิภาพการทำงาน ของยานพาหนะ ระบบAutogas จะเปรียบกับเชื้อเพลิงมอเตอร์แบบดั้งเดิมและ ดีกว่าเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นๆ ระบบAutogas เป็นเชื้อเพลิง ที่มีค่าออกเทนสูงที่ช่วยให้ ขับเคลื่อนได้ดีกว่าสำหรับเครื่องยนต์ให้เต็มประสิทธิภาพ และลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปัญหาการสึกหรอของเครื่องยนต์ พร้อมทั้งยังช่วยบำรุงรักษาระบบ กับคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับยานพาหนะคุณ

r

รับประกันความปลอดภัย

ด้วยระบบ Autogas ที่มีค่าความปลอดภัย เท่ากับ ระบบเบนซิน และระบบดีเซล ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาปรับปรุงและออกแบบอุปกรณ์ตัวถังให้มีความแข็งแรงสูงกว่า ถังน้ำมันเบนซิน เมื่อเทียบความสามารถต่อ ความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุ วาล์วจะมีระบบปิดโดยอัตโนมัติทันที หากมีการรั่วไหลของระบบเชื้อเพลิงเกิดขึ้น ซึ่งหมายความว่าแก๊สไม่สามารถไหลออกจากตัวถังได้ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิด ตัวถังยังป้องกันการระเหย  และการรั่วไหลของเชื้อเพลิง เพื่อความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ส่วนต่าง-กำไรจากการลงทุน

ธุระกิจและกิจการ ภาครัฐและเอกชนในกลุ่ม สนามบิน โรงแรม แท็กซี่ รถโดยสาร รถตู้ รถขนส่งสินค้า รถเช่า รถตำรวจ และรถโรงเรียน ยานพาหนะ ทุกประเภทสามารถใช้ ระบบ Autogas  ซึ่งสามารถทำกำไรจากส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากความได้เปรียบ ของค่าใช้จ่ายพลังงานเชื้อเพลิง และยังลดต้นทุนในการลงทุน ในการเติมพลังงานเชื้อเพลิง เป็นส่วนต่างค่าใช้จ่ายทางธุระกิจ ประหยัดเงินในกระเป๋าคุณได้และเป็นอย่างดีกับการลงทุนที่คุ้มค่า

พลังงานสิ้นเปลื่องที่เชื่อถือได้

ยานพาหนะมีการใช้แก๊ส LPG เป็นประจำทุกปี โดยใช้พลังงานมากขึ้น 16 ล้านตัน ของแก๊สปิโตเลียมแหลวซึ่งหมายถึง ปริมาณการใช้ แก๊สปิโตเลียมแหลว 8% ของโลก แก๊ส LPG ไม่ได้เป็น เชื้อเพลิงใหม่ แต่เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกที่มีความน่าเชื่อถือ สะอาด และสะดวกสบาย ผ่านการพิสูจน์คุณภาพและคุณสมบัติ ปัจจุบันมีการผลิตและการจัดจำหน่ายทั่วโลก พลังงานที่อุดมสมบูรณ์จัดหาง่ายตามแหล่งธรรมชาติที่มีอยู่ สะดวกต่อการผลิตและการขนส่งทำให้มีต้นทุนการผลิดต่ำ จึงมั่นใจในอนาคตจะเพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มผู้ใช้งานปัจจุบันและกลุ่มผุ้ใช้งานใหม่ในอนาคต สร้างความมันใจและความเชื่อถือต่อการใช้วันนี้และอนาคต

Z

เลือกพลังงานเพื่อความประหยัด

มากกว่า 18 ล้าน ที่ใช้รถยนต์เลือกใช้ระบบแก๊ส LPG, และมีแนวโน้มจะมีกลุ่มผู้ใช้ใหม่เพิ่มขึ้น 12-15 % ต่อปี. มีการประเมินการ ในยุโรปและเอเซีย จะมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นของผู้ใช้งาน, ที่คาดการณ์ไว้ 40 % ในปี 2016. ระบบแก๊ส LPG ในยุค 60s ของศตวรรษที่ผ่านมาในกลุ่ม รถยนต์, รถบรรทุก, รถโดยสารและรถออฟโรดต่างๆ กลุ่มผู้บริโภคในตลาดรถยนต์วันนี้ ได้เลือกโอกาสที่จะ ตัดสินใจ ต่อความรับเพื่อสังคม เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต เมื่อเลือกใช้ระบบแก๊ส LPG, ตอบโจทย์ อากาศที่สะอาด + ประหยัดค่าใช้จ่าย + ประหยัดพลังงาน = ได้ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับวันนี้และอนาคต