English

การใช้ระบบแก๊สLPG นั้นเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในความปลอดภัยจากผู้ใช้ยานพาหนะหลายล้านคนทั่วโลก  รวมถึงเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่นำระบบแก๊ส LPG มาใช้กับเครื่องจักรกลระบบเบ็นซิน  ซึ่งหากการใช้ระบบแก๊ส LPG ไม่มีความปลอดภัยนั้น  บริษัทประกันภัยชั้นหนึ่งคงยกเลิกการประกันด้านความปลอดภัยของระบบแก๊สLPG   แต่ในปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยมากมาย ให้การรับประกันความปลอดภัยกับธุรกิจเกี่ยวกับแก๊ส LPG ทั่วโลก

การติดตั้งระบบแก๊ส LPG อย่างถูกต้อง

  ให้ความมั่นคงปลอดภัยมากกว่าการใช้ระบบน้ำมันปิโตรเลียมระบบถูกติดตั้งขึ้นโดยช่างผู้ชำนาญส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบถูกติดตั้งขึ้นในที่ปลอดภัยท่อส่งแก๊สLPG ถูกติดตั้งห่างจากท่อไอเสียหลังจากการประกอบชิ้นส่วนต่างๆของอุปกรณ์แล้ว จะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้าที่แล้วทดสอบการใช้งานและการรั่วซึมของตัวถังเมื่อเทียบกับถังเชื้อเพลิงทั่วๆไปแล้ว ถังแก๊สที่เราใช้ในยานพาหนะนั้นจะมีความทนทานต่อการกระแทก ทนต่ออุณหภูมิสูงและการรั่วของLPGมีน้อยกว่าถ้าเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น ถังแก๊สLPGนี้ถูกผลิตด้วยแผ่นพิเศษ (ECE-R67-01)ซึ่งหลังจากการผลิตถังและแผ่นฟิล์มกันรังสีถูกเชื่อมเข้าที่ เพื่อกันการรั่วของรังสีแล้ว ตัวถังจะต้องมีทดสอบ มันจะถูกทดสอบโดยการระเบิด เพื่อหาช่องโหว่หรือรอยแตกก่อนออกจากโรงงานและจะถูกส่งต่อโดยตัวแทนจำหน่าย และผู้ค้าปลีกรายย่อย

ภายในถังLPG

ข้างในถังจะมีลูกลอยถูกติดตั้งเอาไว้ เพื่อควบคุมระดับแก๊สไว้ในถังลูกลอยของถัง LPG ถูกปรับปรุงให้รับแก๊สได้ถึง80%ของถังขณะเติมแก๊ส การเขย่าถังเพื่อเติมแก๊สให้ได้มากขึ้นจะทำลายการทำงานของมัลติวาล์วต่างๆ ในกรณีที่ถังถูกเติมแก๊สมากเกินไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด จะทำให้เกิดการแตกของท่อทองแดง การรั่วของมัลติวาล์ว หยุดการจ่ายอัตโนมัติของแก๊สที่ท่อจ่ายและอาจเป็นอันตรายได้ เพราะฉะนั้นถังแก๊ส LPG ควรเติมแก๊สไม่เกิน 80% ของถังมัลติวาล์วเครื่องยนต์จะถูกเพิ่มและติดตั้งภายในเพื่อควบคุมการทำงานและ เพื่อประโยชน์มากยิ่งขึ้น บนถังจะมีมัลติวาล์วเพื่อปิดและเปิดการเข้า ออกของแก๊ส ส่วนมัลติวาล์วพิเศษอื่นๆมีไว้เพื่อให้แก๊สเคลื่อนตัวอัตโนมัติเข้าสู่ระบบ หมุนเวียนซึ่งจะถูกปิดอัตโนมัติในกรณีถูกกระแทกหรือเกิดการแตกของท่อส่ง ท่อส่งเป็นทางออกของแก๊สจากถัง ถ้าท่อส่งแตก ถังแก๊สจะหยุดทำงานทันที เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ยานพาหนะ (มัลติวาล์วเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อปิดทางเข้า-ออกของแก๊สระหว่างการใช้งาน การบำรุงรักษาและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ)